۱۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6984893
T T
۰ نفر

اصلاحیه اصلاحیه

۱۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6984893
اصلاحیه اصلاحیه قابل توجه مشترکین تلکس لطفابه حای خبرشماره 160 مطبوعات و 57 اقتصادی روزپنجشنبه 17/1/74 ازخبرزیراستفاده فرمائید 50 هزار تن کلینگر"سیمان پودر نشده" اماده صدوراست .................................................
خرم اباد خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/1/74 50 هزار تن کلینگر"سیمان پودر نشده "مازاد برنیاز کارخانه سیمان دورود لرستان طی سه ماه گذشته برای صدوربه کشورهای حوزه خلیج فارس به بندرامام خمینی حمل شده است .
مدیرمجتمع صنعتی سیمان دورودروزپنجشنبه گفت طی این مدت 15 هزارتن کلینگر نیزبه خارج ازکشور صادرشده است .
وی ارزش ارزی مقدارکلینگر"سیمان پودرنشده"فوق رادرمجموع بیش ازیک میلیون و 200 هزاردلاراعلام کرد.
مهندس قراچه افزود طبق برنامه ریزهای انجام شده درسال جاری تاسقف یکصد هزارتن کلینگر مازاد برنیازاین کارخانه به خارج ازکشورصادرمی شود.
۰ نفر