۱۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6984889
T T
۰ نفر

افزایش نرخ تورم در اندونزی

۱۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6984889
افزایش نرخ تورم در اندونزی # جاکارتا/ خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/01/74 بیش بینی می شود نرخ تورم دراندونزی طی سال میلادی جاری از 10 درضد فراتر رود در حالیکه دولت این کشور می کوشد ان را زیر 10 درضد نگاه دارد0 " سوگیتو سوویتو" رییس اداره ملی امار اندونزی گفت 40 درضد افزایش در قیمت سیمان از جمله عوامل افزایش نرخ تورم است0 دولت اندونزی طی چهار سال گذشته توانسته بود نرخ تورم را با کنترل قیمتها زیر 10 درضد نگاه دارد0 این نرخ درسال 1990 53/9 درضد/ در سال 91 52/9 درضد و در سال 92 به 94/4 درضد تنزل کرد اما درسال 1993 به 77/9 درضدافزایش یافت و درسال گذشته به 24/9 درضد رسید0
۰ نفر