۲۲ اسفند ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6984037
T T
۰ نفر

قیمت مس و نقره در نیویورک

۲۲ اسفند ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6984037
قیمت مس و نقره در نیویورک # قیمت مس و نقره در پایان معاملات بازار نیویورک در روز چهارشنبه به شرح زیر اعلام شد ......................................................................
قیمت مس : (25000 پوند / دلار هر پوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 97 1510/1 اوریل 97 1285/1 مه 97 1065/1 ژوئن 97 0875/1 ژوئیه 97 0735/1 اوت 97 0605/1 سپتامبر 97 0475/1 اکتبر 97 0355/1 نوامبر 97 0275/1 دسامبر 97 0190/1 ....................................................................
قیمت نقره: ( 5000 تروی اونس / دلار هر تروی اونس ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 97 247/5 مه 97 285/5 ژوئیه 97 334/5 سپتامبر 97 385/5 دسامبر 97 460/5 مارس 98 540/5 مه 98 592/5 ژوئیه 98 646/5 سپتامبر 98 699/5 ......................................................................
۰ نفر