۱۲ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6978185
T T
۰ نفر
شاخص بهای عمده فروشی کالا هادر شهریور ماه امسال اعلام شد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/09/75 شاخص بهای عمده فروشی کالا ها در شهریور ماه امسال در سطح کشور 7/0 درصد نسبت به ماه قبل ( مرداد ) کاهش یافت و 7/25 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی به نقل از نماگرها و شاخصهای ماهانه اقتصادی حاکی است در شهریور ماه سال جاری ، شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور 4/1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد و نسبت به ماه مشابه سال قبل از 24 درصد افزایش برخوردار بود .
همچنین شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در شهر تهران 2 درصد نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش و 5/22 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
بر اساس این گزارش ، شاخص بهای عمده فروشی کالا ها در کشور طی 6 ماهه اول سال 74 نسبت به مدت مشابه سال 73 بالغ بر 5/67 درصد افزایش داشت و در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/31 درصد افزایش نشان می دهد .
شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در نیمه اول سال 74 نسبت به همین مدت در سال 73 از 6/53 درصد افزایش و در 6 ماهه اول سال 75 نسبت به 6 ماهه اول سال 74 به میزان 27 درصد افزایش نشان می دهد .
این گزارش می افزاید شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی در شهر تهران در 6 ماهه اول سال 74 نسبت به 6 ماهه اول سال 73 از 3/51 درصد افزایش برخوردار شد و در 6 ماهه اول سال 75 نسبت به 6 ماهه اول سال 74 بالغ بر 7/24 درصد افزایش یافت .
۰ نفر