۲۳ مهر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6975164
T T
۰ نفر
عضویت سئول در سازمان همکاری اقتصادی و تاثیر ان برروابطش با توکیو 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 توکیو خبرگزاری جمهوری اسلامی 7507023 روزنامه اقتصادی/نیهون کیزای/ژاپن در تحلیلی پیرامون عضویت کره جنوبی در سازمان همکاری اقتصادی و بهره برداری/اوای سی دی/نوشت:عضویت سئول در این سازمان تاثیر مطلوبی بر اقتصاد ژاپن خواهد گذاشت.
/نیهون کیزای/نوشت:کره بازار مناسبی برای فروش ماشین های صنعتی و لوازم الکترونیکی ژاپن است اما این کشور به منظور کاهش کسری تراز بازرگانیش با ژاپن، بطور بلند مدت برای واردات لوازم ساخت ژاپن محدودیت های سختی را اعمال کرده که این مساله موجب کشمکش بین دو کشور شده است.
کره جنوبی از تیر ماه سالجاری با لغومحدودیت واردات ده نوع کالا ژاپنی اعلام کرد: تاسال دو هزار محدودیت واردات بالغ بر 152 قلم کالا را ازاد خواهد کرد.
/نیهون کیزای/نوشت:کره جنوبی همچنین در مورد ازاد کردن ورود سرمایه و بانک های خارجی به بازار این کشور قول مساعد داده است اما به نظر بعضی از کارشناسان اقتصادی این کشور،این مساله موجب افزایش کسری ترازبازرگانی و اشوب در اقتصاد این کشور خواهد شد.
درحال حاضرکره جنوبی با ورود به بازار جهانی رقابت شدیدی با ژاپن دارداما توکیو سعی می کند از طریق همکاری باشرکت های کره ای از صحنه رقابت با این کشور خارج شود.
در سازمان همکاری اقتصادی و بهره برداری/اوای سی دی/ 27 کشور جهان عضویت دارند که بعد از ژاپن کره دومین کسور آسیایی است که به عضویت این سازمان در می اید.
۰ نفر