۱۰ مهر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6974375
T T
۰ نفر

بهای نفت در بازار لندن

۱۰ مهر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6974375
بهای نفت در بازار لندن 0000000000000000000000 لندن خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/7/75 بهای هر بشکه نفت دریای شمال از نوع برنت برای تحویل در ماه اکتبر درپایان فعالیت روزسه شنبه در بازار لندن 23 دلار و 15 سنت بود0 قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات روزدوشنبه برای تحویل ماه نوامبر 23 دلار و 30 سنت بود0 روز دوشنبه قیمت نفت دوبی درهمین بازار بین 95/20 دلار تا 03/21 دلار در نوسان بود0
۰ نفر