۳۱ شهریور ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6973839
T T
۰ نفر

برداشت میگودر استخرهای پرورشی هرمزگان اغاز شد

۳۱ شهریور ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6973839
برداشت میگودر استخرهای پرورشی هرمزگان اغاز شد # بندرعباس - خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/06/75 مدیرکل شیلات هرمزگان اعلام کرد برداشت میگو ازسطح 73 هکتار از استخرهای پرورش میگو در این استان اغاز شد.
مهندس علیرضا مهدوی روزشنبه افزود پیش بینی می شود دراولین فصل برداشت درسالجاری یکصد تن میگو از نوع سفید هندی برداشت شودکه شش برابر تولید سال گذشته است .
وی اضافه کرد سطح استخرهای پرورش وتکثیر میگو در سالجاری نسبت به سال گذشته 300 درصد رشدداشته است .
وی گفت هم اکنون 12 گروه درقالب شرکت های تعاونی وبخش خصوصی در تیاب از توابع میناب مشغول برداشت میگوبرای عرضه به بازارهای داخلی وخارجی هستند.
۰ نفر