۲۱ مرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6971511
T T
۰ نفر
نخست وزیر ترکیه :آنکارا درسالهای آینده بسیار بیشتر از دو میلیارد دلار از ایران واردات خواهد داشت /قسمت سوم / # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی - 21 /5/ 1375 اکبر ترکان وزیر راه و ترابری و رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و ترکیه نیزدرسخنانی ابراز امیدواری کرد که حجم مبادلات دو کشور دروهله اول به 5/2 میلیارد دلار درسال افزایش یابد .
وی تاکید کرد :زمینه های همکاری میان تهران - آنکارا از این رقم نیز بیشتر است وزیر راه و ترابری با اشاره به تشکیل کمیته های چهارگانه انرژی ،حمل و نقل ،تجارت و صنعت "تصمیمات مهم "هریک از این کمیته هارا برشمرد.
وی گفت ،:درکمیته انرژی قرارداد فروش گاز و مبادله برق بین دو کشور منعقد شدکه خط 154کیلوولتی ایران و ترکیه درمرحله اول و درمرحله بعد خط 400کیلوولتی دو کشوربه یکدیگر متصل خواهند شد و ایران به ترکیه برق خواهدفروخت و در صورت ضرورت اقدام به خرید برق از ترکیه نیز می کند.
وی درمورد کمیته حمل و نقل دو کشور گفت :جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد که بندرطرابوزان برای حمل و نقل کالاهای ایرانی مشروط به اینکه کالاها توسط کامیونهای ایرانی و ترکیه که قیمت پائینتری را ارایه دهند حمل شود و حمل و نقل به صورت رقابتی بین دو کشور باشد .
رییس ایرانی کمیسیون مشترک دو کشور افزود:همچنین قرارشد که منطقه ای از بندرطرابوزان ترکیه دراختیار ایران قرار گیرد تا بازرگانان ایرانی بتوانند کالاهای خود را به این بندر بیاورند و ازاین بندر به هرمنطقه در جهان و یا آسیای مرکزی صادرات مجددانجام دهند.
رییس ایرانی کمیسیون مشترک دو کشور گفت :درتصمیم دیگری نخست وزیر تریکه تاکیدکردکه راه آهن دریاچه وان احداث شود تا خط راه اهن سرخس - مشهد -تجن بتواند ازبندر اسکندرون تا آسیای مرکزی فعالیت داشته باشد.
وی همچنین افزود:طرفین ابرازعلاقه کردند که پروازهای هوایی استانبول - تبریز برقرار شود که این امر درآینده اتفاق خواهد افتاد ترکان گفت :طرفین توافق اجتناب از مالیات مضاعف را اجرا می کنندکه این قرارداد فردا/روزدوشنبه / امضا خواهد شد.
وزیر راه و ترابری با اشاره به طرح تجارت آهن الات ،کاغذ ،لاستیک و اقلام دیگر به ارزش 280 میلیون دلار گفت :بازرگانان ترکیه باید دراین زمینه به ما پاسخ دهند.
ترکان خاطرنشان ساخت :قرارشد طرف ایرانی و ترک هرکدام صد میلیون دلار اعتبار صادراتی به یکدیگر دهند .
۰ نفر