۲۴ تیر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6969967
T T
۰ نفر
شالیکاران لنگرودی از بیمه محصولات کشاورزی استقبال نکردند # لنگرود - خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/4/75 مدیرکشاورزی شهرستان لنگرود گفت کشاورزان این منطقه به دلیل نااگاهی از مزایای بیمه ازبیمه گذاری محصولات کشاورزی خودداری کردند.
به گفته مهندس اقاجانپور این درحالیست که حق بیمه هر هکتارزمین زارعی 10 هزار ریال درسال است که 3 هزار ریال ان از سوی دولت وبقیه توسط کشاورز پرداخت می شود.
وی افزود این درحالیست که تجربه نشان داده است کشاورزان درصورت واردامدن خسارت به محصولات توان جبران انرا ندارند.
وی افزود درسالجاری از 12 هزار هکتار زمین زیر کشت برنج در این منطقه فقط 560 هکتار تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
۰ نفر