۱۱ تیر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6969132
T T
۰ نفر

9 طرح عمرانی درتنکابن افتتاح شد

۱۱ تیر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6969132
9 طرح عمرانی درتنکابن افتتاح شد # ساری خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/75 مدیرجهادسازندگی شهرستان تنکابن گفت 9 طرح عمرانی بااعتباری بیش از یک میلیاردودومیلیون ریال هفته گذشته در این منطقه به مرحله بهره برداری رسید با افتتاح این طرحها 700 خانوار روستایی تنکابن ازنعمت روشنایی برق /آب بهداشتی وجاده آسفالته بهره مندشدند .
سیدباقرحسین ثابت افزود در این مدت 4 طرح نیز دربخش های دام - آموزش وترویج وآبخیزداری بااعتبار 4 میلیاردو101 میلیون ریال بامشارکت بخش خصوصی موردبهره برداری قرارگرفت .
وی افزود از جمله این طرحها یک واحد جوجه کشی باظرفیت سالانه قریب 18 میلیون قطعه جوجه است که درمنطقه سلمانشهرتنکابن موردبهره برداری قرارگرفت .
۰ نفر