۳۰ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6968486
T T
۰ نفر
دوهزار هکتاراز اراضی منابع طبیعی درسنندج به متقاضیان واگذار شد # سنندج - خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/3 /1375 دوهزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان کردستان به کشاورزان متقاضی درسنندج واگذارشد.
مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان روز چهارشنبه گفت این اراضی به 485 نفر از جویندگان کار برای کشت تلفیقی گردو وبادام واگذارشد .
موسی امیرخانی واگذاری اراضی منابع طبیعی را تنها راه جلوگیری از روند تخریب دانست و گفت بزودی 50 هزار هکتاردیگرنیزبه متقاضیان واگذارخواهدشد.
استان کردستان 2 میلیون و 800 هزار هکتار وسعت دارد که2میلیون هکتارآن به منابع طبیعی اختصاص دارد.
۰ نفر