۳۰ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6968468
T T
۰ نفر
3 هزارو200 میلیاردریال اعتباربه عمران شهری کشوراختصاص یافت # رامسر (نوشهر) خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/3/75 معاون عمرانی وزارت کشورگفت 3 هزارو200 میلیاردریال اعتباربرای توسعه عمران شهری درسالجاری به 620 شهرداری کشوراختصاص یافت .
رسول زرگرروزچهارشنبه دررامسرافزود پیش بینی می شوداین اعتبارتاپایان سالجاری 9 درصدافزایش یابد .
به گفته وی تاپایان سالجاری 20 شهرداری نوبنیاددرنقاطمختلف کشورفعال می شوند.
که ازاین شمارسه شهرداری درکرج - 2 شهرداری درکرمانشاه ویک شهرداری درکرمان می باشد.
وی افزود امسال 430 میلیاردریال اعتباربرای ستادحوادث غیرمترقبه کشور اختصاص یافته که نسبت به پارسال 20 درصدافزایش نشان می دهد .
۰ نفر