۵ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967220
T T
۰ نفر
اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور منتشر شد # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 5/3/75 بررسی نتایج حاصل از اجرای طرح((جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداریهای کشور))نشان می دهد که در شش ماهه اول سال 1374 تعداد 78 هزار و 796 پروانه ساختمانی توسط شهرداریهای کشور (بجز شهر تهران )صادر شده است.
سخنگوی روابط عمومی مرکز امار ایران همچنین اعلام کرد: در شش ماهه اول سال 74 از مجموعه پروانه های صادره 8/92 درصد برای احداث ساختمان جدید و 2/7 درصد برای افزایش بنا بوده است. مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی در حدود 17159 هزار مترمربع می باشد که از این مقدار 16264 هزار مترمربع ان مربوط به پروانه های احداث ساختمان بوده است.
همچنین تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی صادره 107 هزار و 402 واحد است که 101 هزار و 572 واحد ان مربوط به پروانه های احداث ساختمان بوده است.
اطلاعات حاصل از این طرح نشان می دهد که 1/50 درصد پروانه های احداث ساختمان برای ایجاد ساختمان یک طبقه ، 2/36 درصد برای ایجاد ساختمانهای دو طبقه و بقیه برای ایجاد ساختمانهای سه طبقه و بیشتر صادر شده است.
همچنین 3/89 درصد پروانه های احداث ساختمان برای ایجاد ساختمانهای مسکونی ، 3/4 درصد برای ایجاد ساختمانهای بازرگانی و 5/4 درصد برای ایجاد ساختمان مسکونی و کارگاه توام صادر شده است.
۰ نفر