۵ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967180
T T
۰ نفر

افزایش فروش فراورده های نفتی در ژاپن

۵ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967180
افزایش فروش فراورده های نفتی در ژاپن # توکیو-خبرگزاری جمهوری اسلامی 5/3/75 به گزارش سازمان منابع انرژی ژاپن میزان مصرف فراورده های نفتی بویژه نفت سفید و بنزین طی ماه های گذشته در این کشور افزایش یافته است.
به نوشته روزنامه اساهی شیمبون چاپ روزشنبه به نقل از گزارش این سازمان /در ماه اوریل /فروردین و اردیبهشت/به علت کاهش دمای هوافروش نفت دراین کشوربالغ بر20 میلیون کیلو لیتر بود که درمقایسه بامدت مشابه سال قبل 5/5 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین واردات نفت سوخت به ژاپن در این ماه سه میلیون و 100 هزار کیلو لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه 7/28 درصد افزایش یافته است .
بدنبال ازادسازی واردات فراورده های نفتی به ژاپن از اوریل گذشته میزان فروش بنزین در این کشور نیز با 30 درصد افزایش به110 هزار کیلو لیتر رسید.
۰ نفر