۵ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967178
T T
۰ نفر
520 میلیارد ریال صرف توسعه وبازسازی فرودگاههای کشورمی شود.
# بندرلنگه - هرمزگان - خبرگزاری جمهوری اسلامی 5/3/75 معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان هواپیمائی کشوری گفت امسال 520میلیاردریال اعتبار صرف توسعه - تجهیز- بازسازی و بهسازی فرودگاههای کشور خواهدشد.
مهندس علی شاهچراغی روز جمعه درسفر به بندرلنگه گفت افزودازاین اعتبار 240 میلیارد ریال برای فرودگاه دردست ساخت امام خمینی/ ره /و بقیه صرف دیگرفرودگاههای کشورهزینه خواهدشد.
وی افزودامسال برای اولین بار درامدهای سازمان هواپیمائی کشوری برای ساخت وتوسعه و تجهیزفرودگاههای کشورهزینه میشود.
به گفته وی طی سه سال اینده 24 فرودگاه به بهره برداری خواهد رسید که به این ترتیب مجموع فرودگاههای فعال کشور به 65 فرودگاه می رسد.
۰ نفر