۲ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6967082
T T
۰ نفر
تجارت خارجی غیرنفتی دوبی درسال 95 به 20 میلیارد دلاررسید # ابوظبی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/3/75 سازمان مرکزی آمار دوبی اعلا م کرد ، حجم تجارت خارجی غیرنفتی این امیرنشین در سال گذشته میلادی بالغ بر 20 میلیارد دلار گردید .
این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد افزود ، میزان واردات دوبی در این سال به 14 میلیارد و 888 میلیون دلار رسید .
چین با صادرات 57/1 میلیارد دلار اولین کشور صادرکننده کالا به دوبی در سال گذشته میلادی بود .
چین در سال های 92 ، 93 و 94 دومین کشور صادرکننده کالا پس از ژاپن به دوبی بود.امادر سال 95 با افزایش 17 درصدی صادرات به دوبی اولین صادرکننده کالا به این امیرنشین شد.
ژاپن با صادرات 55/1میلیارد دلار وآمریکاباصادرات 2/1 میلیارد دلار به ترتیب دومین وسومین کشورهای صادرکننده کالا به دوبی در همین سال بودند.
برپایه این گزارش ارزش صادرات دوبی در سال گذشته میلادی با افزایش 4/43 درصد نسبت به سال 94 بالغ بر 27/1 میلیارد دلار شد.
سازمان مرکزی آمار دوبی اضافه کرد ، ارزش صادرات مجدد دوبی در سال گذشته میلادی به 9/2 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 94 حدود 5/22 درصدافزایش نشان می دهد .
این گزارش حاکی است ، جمهوری اسلامی ایران اولین شریک تجاری دوبی درزمینه صادرات مجدد بود .
براساس گزارش سازمان مرکزی آمار دوبی، ارزش صادرات مجدد این امیرنشین به ایران در سال گذشته میلادی به 880 میلیون دلاررسید .
ارزش صادرات مجدد دوبی به ایران درسال 94 بالغ بر 1/1 میلیارد دلار بودکه بدین ترتیب ارزش صادرات مجدد دوبی به ایران در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 25 درصد کاهش نشان می دهد .
حجم تجارت غیر نفتی دوبی در سال 94 حدود 6/19 میلیارد دلار بود.
۰ نفر