۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6966414
T T
۰ نفر
سخنرانی تولیت استانقدس به هنگام افتتاح منطقه آزاد تجاری سرخس # سرخس - منطقه ازاد تجاری خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/2/75 تولیت استانقدس رضوی گفت مهمترین ثمره احیای راه ابریشم تحکیم هرچه بیشتر پیوندهای مودت میان مردمانی است که درحاشیه این جاده بین المللی زندگی می کنند.
حجت الاسلام عباس واعظ طبسی درجمع میهمانان شرکت کننده برای گشایش منطقه ازادتجاری وصنعتی سرخس افزود این منطقه بعنوان حلقه موثر از زنجیره فعالیتها وسرمایه گذاری های آستان قدس رضوی محسوب می شود.
وی گفت باور من ان است که سرخس به مرکزتولید انواع محصولات تولیدات کشاورزی وصنعتی ومبادلات تجاری وامور جهانگردی بین ملل منطقه با سایر نقاط جهان مبدل خواهدشد.
وی افزود این باعث خشنودی مضاعف ما است که سرخس بتواند باافزایش آمادگی وتوانمندهای خود پایگاهی برای ایجاد هماهنگی وتبادلات مراکز آزاد اقتصادی کشورهای عضو اکو گردد.
وی افزود این امرزنجیره همکاریهای منطقه ای درپیوند باسایر نهادهای مشابه در شرق دور/ اروپا وآفریقاراتقویت می کند.
وی گفت بدون شک اتصال سرخس به نهاد مقدس آستانقدس رضوی انگیزه لازم درفراهم آوردن زمینه گسترش همکاری دروصول به تعالی /ترقی / رفاه / پیشرفت وتوسعه همراه با عدالتخواهی رابرای همه ملتهای که معتقد به ارزشهای معنوی واهداف برجسته انسانی می باشند موجب می شود.
نماینده ولی فقیه افرودشرایط جغرافیای سیاسی واقتصادی سرخس وقرار گرفتن درمنطقه تلاقی راههای بازرگانی شمال به جنوب وشرق به غرب موقعیت ممتازی را به سرخس و مرکز آزاد تجاری صنعتی آن افزوده است.
وی گفت امیدوارم همانطور که آستانقدس رضوی درمقدمات بازگشایی جاده حیاتی ابریشم نقش تاریخی برعهده گرفته است درجهت فعال سازی ورونق این دروازه سرخ ودوستی جهانی نیز سهم شایسته ای داشته باشد.
۰ نفر