۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6966084
T T
۰ نفر
میزان سفارشهای دریافتی توسط صنایع آلمان حدود 2/1 درصد افزایش یافت # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/2/75 میزان سفارشهای دریافتی توسط صنایع آلمان در ماه مارس سال میلادی جاری / 10 اسفند 74 تا11 فروردین 75 / حدود 2/1 درصد نسبت به ماه قبل ازان افزایش یافت .
خبرگزاری آلمان از بن ضمن اعلام این مطلب به نقل از وزارت اقتصاد آلمان افزود : طبق بررسیهای انجام شده میزان سفارشهای دریافتی صنعتی در بخش غربی آلمان حدود 4/1 درصد در ماه اوریل سال میلادی جاری نسبت به ماه قبل از ان افزایش یافت امادر همین مدت میزان سفارشهای دریافتی صنعتی در بخش شرقی این کشور5/3 درصد کاهش یافت .
میزان سفارشهای دریافتی توسط صنایع آلمان در ماههای فوریه و مارس سال میلادی جاری حدود 3/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت .
۰ نفر