۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6966063
T T
۰ نفر

اعتبار10 میلیون " اکو" ی اتحادیه اروپا برای قرقیزستان

۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6966063
اعتبار10 میلیون " اکو" ی اتحادیه اروپا برای قرقیزستان # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/02/75 اتحادیه اروپااعتباری به ارزش 10میلیون اکو" واحدپول اروپای متحد " دراختیار دولت قرقیزستان قرار می دهد تاصرف پشتیبانی ازبرنامه های خود برای بهبود وضعیت کشاورزی و تامین خواربار در این کشورکند .
این اعتبار را اتحادیه اروپا به نوشته روز چهارشنبه " کازاخستانسکایا پراودا" چاپ الماتی که این خبر را به نقل از مطبوعات محلی درج کرده / تا پایان سال جاری میلادی به دولت بیشکک ارایه خواهد کرد .
قرقیزستان اولین کشور اسیای مرکزی است که از اتحادیه اروپا برای پشتیبانی ازبرنامه های کشاورزی و خواربار خود اعتبارمالی دریافت می کند.
۰ نفر