۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6965959
T T
۰ نفر

روسیه تعدادی از مراکز علمی خود را تعطیل می کند.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6965959
روسیه تعدادی از مراکز علمی خود را تعطیل می کند.
# مسکو خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/2/1375 آکادمی علوم روسیه به دلیل درگیر بودن بامشکلات شدید مالی بزودی تعدادی از موسسات آموزشی وتحقیقاتی وابسته به خود راتعطیل خواهد کرد.
یوری اوسیپوف رئیس اکادمی مذکور در مصاحبه ای با هفته نامه آبشایاگازتا چاپ مسکواظهار داشت با توجه به امکان اعطاء کمک های اضطراری دولت هنوز صلاح نمی داند اسامی موسساتی را که باید تعطیل شوند افشاء کند.
آکادمی علوم روسیه با 4هزار مرکز وابسته دارای یک میلیون و 106 هزار نفر پرسنل است .
مشکلات مالی موسسات علمی وتحقیقاتی روسیه در سال های اخیر باعث مهاجرت حدود نیم میلیون نفر از کارکنان علمی انها به خارج شده است به حدی که این موسسات باکمبود کادرهای ورزیده روبرو هستند .
آبشایاگازتا می نویسید مسولان آکادمی علوم روسیه از پذیزش توصیه های سازمان ملل مبنی برمرخص کردن تعداد کثیری از کارکنان خود خودداری می کنند.
اوسیپوف می گویدتاآخرین لحظه از تعطیل شدن محیط مناسبی که زمینه پرورش هزاران دانشمند معروف وطراز اول جهانی است خودداری خواهدکرد.
سهم موسسات علمی روسیه از تولید ناخالص ملی این کشور از 99/1 درصد درسال 1991 به 6/0 درصد در سال 1995 تنزل یافته است .
از مبلغ شش صدم درصدی یادشده 36درصد به مجتمع های آموزشی دفاعی ، 28 درصد به آکادمی علوم و دانشگاه ها و 20 درصد به برنامه های تحقیقاتی وزارت علوم اختصاص یافت .
میزان سهمیه موسسات آموزسی وتحقیقاتی از تولید ناخالص ملی در کشورهای پیشرفته به 2 و حتی 5/2 درصد می رسد.
شدت مشکلات مالی اکادمی علوم روسیه به حدی است که این نهاد در سال جاری حتی امکان برگزاری نشست سالیانه اعضاء خود را نداشت .
دستمزد بسیاری از اساتید موسسات آموزش عالی در روسیه 150 تا 200 دلار می باشد.
۰ نفر