۲۴ فروردین ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 6964629
T T
۰ نفر
اولین دور مذاکرات وزیران امور خارجه ایران و ترکمنستان در مشهد برگزار شد # مشهد خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/01/1375 اولین دور مذاکرات وزیران امور خارجه ایران و ترکمنستان روز جمعه در مشهد برگزار شد 0 در این مذاکرات دکتر ولایتی و بوریس شیخ مرادف با بررسی رئوس اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری مراسم افتتاح راه اهن مشهد - سرخس - تجن از نحوه پیشرفت امور اظهار رضایت کردند 0 وزیران امور خارجه ایران و ترکمنستان همچنین ضمن تبادل نظر درباره روند رو به گسترش مناسبات سیاسی / اقتصادی / فرهنگی میان دو کشور بر تقویت و تحکیم هر چه بیشتر علایق و پیوندهای میان دو ملت و ارتقای سطح همکاریهای دو جانبه تاکید کردند 0 همکاریهای منطقه ای و موقعیت ممتاز ارتباطی و ژئوپولتیکی ایران از دیگر موضوعات مطرح شده در اولین دور مذاکرات وزیران امور خارجه دو کشور بود 0 شیخ مرادف در این دیدار اراده و تمایل مقامات عالیه کشورش را برای توسعه و تحکیم مناسبات با تهران و تقویت همکاریها مورد تاکید قرار داد 0 وزیر امور خارجه ترکمنستان در راس یک هیات سیاسی اقتصادی که معاون اقتصادی رییس جمهوری این کشور نیز در ان حضور دارد صبح روز جمعه وارد مشهد شد 0
۰ نفر