۲۰ اسفند ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6963128
T T
۰ نفر
بانک توسعه اروپا سرمایه گذاری دردو طرح قرقیزستان را تایید کرد # بیشکک - خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/76 بانک توسعه اروپا درچارچوب برنامه پشتیبانی ازفعالیتهای اقتصادی کوچک و متوسط در قرقیزستان تامین مالی دو طرح به ارزش 890 هزاردلار راتایید کرد .
برای اجرای طرحاول که ایجاد یک کارخانه تبدیل گازبه مایع است این بانک 500 هزاردلار وبرای طرح دوم که ایجاد دوجایگاه عرضه فراورده های نفتی دربیشکک پایتخت قرقیزستان خواهد بود 390 هزار دلار تخصیص می دهد.
" ویچرنی بیشکک "چاپ پایتخت قرقیزستان که روز چهارشنبه ازموافقت بانک اروپایی برای تامین مالی دو طرح خبر داد جزئیاتی از شکل ارایه ان و نحوه و زمان بازپرداخت دو اعتبار ذکر نکرد.
بانک توسعه اروپا که از اعتباردهندگان عمده به قرقیزستان است هم اینک تامین مالی دو طرح اقتصادی دیگر رادراین کشور که برای ان 5/1 میلیون دلار سرمایه نیاز است ،بررسی می کند.
۰ نفر