۱۴ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6960907
T T
۰ نفر

کاهش ارزش سهام در بورس هنک کنک

۱۴ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6960907
کاهش ارزش سهام در بورس هنک کنک # پکن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/11/76 ارزش سهام در بورس های هنک کنک و چین بعدازظهر امروز / سه شنبه/ هنگام خاتمه کار این بازارها کاهش یافت .
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک بعد از ظهرامروز به میزان 50/0 درصد یعنی 53 هزار و 9 واحد سقوط کرد .
براساس همین گزارش ، دراین زمان شاخص مذکور به 10 میلیون و 525 هزار و 51 واحد رسید.
این در حالی است که روز گذشته / دوشنبه/ و پس از خاتمه تعطیلات عید بهاره هنک کنک ارزش سهام در بازار این بندر به میزان بی سابقه 33/14 درصد ترقی کرده بود.
بورس هنک کنک در ماههای اخیر متاثر از بحران مالی در کشورهای شرق اسیا ، با برخی نوسانات کم سابقه مواجه شده است .
۰ نفر