۱۴ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6960882
T T
۰ نفر

کسری های مالی ژاپن در سال مالی 98 اعلام شد

۱۴ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6960882
کسری های مالی ژاپن در سال مالی 98 اعلام شد # تهران / خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/11/76 اقتصادی .خارجی .ژاپن .مالی نسبت کسری های مالی ژاپن ( ملی و دولت های محلی ) به تولید ناخالص داخلی کشور در سال مالی 98 حدود 7/9 درصد پیش بینی شد .( سال مالی 98 ژاپن از 11 فروردین 77 اغاز می شود ) به گزارش خبرگزاری کیودو از توکیو، وزارت دارایی ژاپن ضمن اعلام این مطلب افزود : طبق قانون ساختار مالی ژاپن ، نسبت کسری مالی این کشور به تولید ناخالص داخلی باید تا سال مالی 2003 باید به کمتر از سه درصد کاهش یابد .
نسبت کسری های مالی ژاپن به تولید ناخالص داخلی ان در مالی 97 به 9/5 درصد رسید .
20 / 120 /126/ 14
۰ نفر