۳۰ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6960071
T T
۰ نفر
یک هزارهکتارازاراضی کشاورزی شوش دانیال به سیستم آبیاری تحت فشارمجهزشد # دزفول ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/10/76 برای اولین باردراستان خوزستان امسال یکهزارهکتارازاراضی مستعدکشاورزی شهرستان شوش دانیال به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد.
مسوول واحد زراعت و باغبانی اداره کشاورزی شهرستان شوش روز سه شنبه گفت : برای اجرای این طرح که باهدف استفاده صحیح ازمنابع آب وخاک انجام شد ، مبلغ پنج میلیارد ریال ازتسهیلات بانکی هزینه شده است.
مهندس یحیی غلامی افزود: بااجرای این طرح امکان افزایش محصول تاسه برابر در اراضی کشاورزی شوش فراهم شد.
وی گفت : درصورت استقبال کشاورزان منطقه وتامین اعتبارمورد نیاز،امکان زیرپوشش قراردادن یکهزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی منطقه به سیستم آبیاری تحت فشار وجود دارد.
غلامی افزود : بابهره برداری ازشبکه عظیم آبیاری سد کرخه و زیر پوشش قرار دادن بیش از 50 هزار هکتار از اراضی دیم ، امکان استفاده بیشتر از سیستم آبیاری تحت فشار دراستان خوزستان فراهم خواهد شد.
شهرستان شوش دانیال باداشتن بیش از150 هزارهکتاراراضی آبی ودیم وبهره گیری ازآبهای رودخانه های دز، کرخه و شاوور یکی ازقطبهای کشاورزی کشور و استان خوزستان محسوب می شود.
پارسال علیرغم خشکسالی بیش از110 هزارتن گندم مازاد برنیاز ازکشاورزان این منطقه خریداری شد.
۰ نفر