۲۸ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6959962
T T
۰ نفر

افزایش تقاضا برای نفت امریکا در سال 1997

۲۸ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6959962
افزایش تقاضا برای نفت امریکا در سال 1997 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین - خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/10/76 آمار منتشر شده در وین به نقل از موسسه نفتی امریکا نشان می دهد میزان تقاضای نفت در امریکا در سال 1997 در مقایسه با سال قبل آن 7/1 درصد افزایش یافته است .
دکتر ادوارد مورفی رییس این موسسه گفت: عرضه تولیدات نفتی به بازار امریکا درسال 1997 میلادی معادل 18 میلیون و 618 هزار بشکه در روز بود.
براساس این آمار، درسال گذشته میلادی، افزایش تولید نفت در 48 ایالت امریکا بی سابقه بود و تنها تولید نفت در آلاسکا کاهش داشت.
این گزارش می افزاید: میانگین واردات نفت خام و تولیدات نفتی امریکا در سال 1997، معادل 9 میلیون و 893 هزار بشکه در روز بود که نسبت به سال قبل ، 4/4 درصد افزایش داشت. واردات نفتی در ماه دسامبر معادل 9 میلیون و 87 هزاربشکه در روز بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 1996 ، 5/3 درصد کاهش داشت.
در مجموع، میزان واردات نفت خام وتولیدات نفتی در سال 1997 افزایش یافت و به 1/53 درصد در مقایسه با 8/51 درصد سال 1996 رسید.
این آمار نشان می دهد که میزان سوخت مصرفی منازل در سال گذشته میلادی به خاطر آب و هوای معتدل و نسبتا خوب ماههای اخیر کاهش داشت.
براساس این آمار، به دلیل افزایش شمار خود روها با سوخت دیزلی، مصرف سوخت دیزل در امریکا افزایش یافت. همچنین مصرف نفت سفید یا کروزن به دلیل افزایش رفت و آمد در خطوط هوایی بیشتر شد. درحالیکه سوخت مصرفی بخش صنایع و کشتی رانی همچنان سیر داشت.
براساس این آمار : در سال 1997 ، %25 انرژی مصرفی داخلی امریکا از گاز طبیعی تامین شد که نسبت به سال قبل یک درصد افزایش داشت.
طبق این آمار، میانگین تولید نفت خام امریکا در سال گذشته معادل شش میلیون و 376 هزار بشکه در روز بود که به نسبت سال 1996 ، 4/1 درصد کاهش داشت. همچنین میانگین تولید نفت خام در ماه دسامبر به شش میلیون و 353 هزار بشکه در روز رسید که به نسبت ماه دسامبر سال 1996 ، 4/2 درصد کاهش داشت .
براساس این آمار، میانگین بنزین تحویلی به بازار، در سال گذشته میلادی معادل 8 میلیون و 14هزار بشکه در روز بود که نسبت به سال 1996 میلادی 6/1 درصد افزایش داشت . این آماردر ماه دسامبر سال 1997 به 8 میلیون و 96 هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9/3 درصد افزایش داشت.
میانگین تحویل سوخت دیزل و سوخت مصرفی منازل به بازارامریکا سه میلیون و 431 هزار بشکه در روز بود که نسبت به سال 1996 ، 2 درصد بیشتر شد و میانگین سوخت عرضه شده درماه دسامبر دو میلیون و 574 هزار بشکه در روز بود که نسبت به زمان مشابه سال 1996 میلادی، 4/4 درصد افزایش یافت.
براساس آمار منتشره، میانگین نفت سفید تحویلی در سال 1997 میلادی، یک میلیون و 608هزار بشکه در روز بود که نسبت به سال قبل 1/2 درصد افزایش یافت. همچنین نفت سفید عرضه شده در ماه دسامبر به یک میلیون و 731 هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد بیشتر شد.
این آمار افزود: میانگین تولید گازمایع طبیعی در سال 1997با تولید یک میلیون و 856 هزار بشکه در روز تا 4/1 درصد افزایش یافت. همچنین در ماه دسامبر این تولیدات به یک میلیون و 855 هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه دسامبر سال 1996 ، 1/1 درصد کاهش داشت.
۰ نفر