۲۸ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6959953
T T
۰ نفر
امسال 1635 نفردرایران براثر حوادث طبیعی جان خودراازدست دادند # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/10/76 معاون هماهنگی امورعمرانی وزارت کشور ورئیس ستادحوادث غیرمترقبه کشور روز یکشنبه درجمع خبرنگاران داخلی ضمن تشریح آمار تلفات وحوادث طبیعی به وقوع پیوسته کشور طی ده ماه گذشته گفت : دراین حوادث 1635 نفرجان خود را ازدست داده اند.
مهندس محمدعلی پنجه فولادگران افزود: سال 1376 یکی ازسالهای پرحادثه کشور بودکه طی آن دوزلزله بزرک دراستانهای خراسان و اردبیل به وقوع پیوست ودرتعدادی ازمناطق کشور نیزبراثربارندگی وجاری شدن سیل وخشکسالی خسارات زیادی به هموطنان کشور واردشد.
وی خسارات وارده ازحوادث غیرمترقبه درده ماه اول امسال را یک هزار ویکصد میلیاردریال اعلام کردوگفت : 445 میلیاردریال ازاین خسارات به بخش تاسیسات شهری ، تاسیسات زیربنایی ، شبکه های آب وبرق ، قنوات ، چاهها، کانالهای آبرسانی ، پلها و جاده ها وارد شده است .
وی اظهارداشت : دراین مدت تعداد 78 هزارو 500 واحدمسکونی شهری وروستایی نیز براثرحوادث طبیعی تخریب و 320 میلیاردریال خسارت دید.
مهندس پنجه فولادگران گفت : دربخش کشاورزی نیزبه لحاظ وقوع سیل وخشکسالی ، 208 هزارو 500 راس دام تلف و کشاورزان متحمل 335 میلیارد ریال خسارت شدند.
معاون وزیرکشور جمع اعتبارات ستادحوادث غیرمترقبه کشوردر سال جاری را 820 میلیارد ریال اعلام کردوافزود: 420 میلیاردریال ازاین اعتبارات عمرانی و400 میلیاردریال دیگرتسهیلات بانکی می باشدکه به صورت تسهیلات ارزان قیمت دربخش مسکن وکشاورزی تاپایان سال دراختیار خسارت دیدگان قرار می گیرد.
به گفته وی همه ساله 20 درصدازکل اعتبارات ستادحوادث غیرمترقبه کشور درزمینه اجرای طرحهای پیشگیری ازحوادث طبیعی هزینه می شود.
وی گفت : دو هزارو 231 طرح عمرانی درمناطق حادثه دیده دردست اجرا می باشد که 796 طرح درمناطق زلزله زده خراسان واردبیل و 385 طرح دیگر مربوط به طرحهای پیشگیری می باشد.
رئیس ستادحوادث غیرمترقبه کشور افزود: از400 میلیاردریال تسهیلات بانکی ، 300 میلیاردریال دربخش مسکن سرمایه گذاری شده است که بااین اعتبار ساخت 28 هزارو 509 واحدمسکونی درمناطق زلزله زده استانهای اردبیل وخراسان شروع شده و تاکنون 18 هزار و630 واحدمسکونی تکمیل وتحویل خسارت دیدگان اززلزله شده است.
به گفته وی دربخش کشاورزی نیز 80 میلیاردریال از تسهیلات بانکی هزینه شده است که دراین میان 30 میلیارد ریال تسهیلات دیگر نیز به طور بلاعوض ازطریق دولت به کشاورزان ودامداران زیان دیده از حوادث طبیعی پرداخت شده است .
مهندس پنجه فولادگران بااشاره به خسارات وارده از حوادث طبیعی درطول چهارسال گذشته به کشور گفت : طی این مدت 184 هزارو525 واحدمسکونی در کشور دچارخسارت شدکه تاکنون 135 هزارو 52 واحد تکمیل وبه حادثه دیدگان تحویل شده است.
وی درپاسخ به سئوال خبرنگارخبرگزاری جمهوری اسلامی درزمینه چگونگی برخورد باپیمانکاران دولتی متخلف که درساخت سازه ها، مقاومت استاندارددر مقابل حوادث طبیعی را رعایت نمی کنندوباعث ورود خسارات جانی ومالی می شوند، گفت :شورای فنی استانهاکه مسوولیت آن بامعاون عمرانی استانداری ها می باشددراین زمینه موظف شده اندکه بررسی وتخلفات رابه ستادحوادث غیرمترقبه کشور گزارش کنند.
30/140/142/12
۰ نفر