۲۲ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6959504
T T
۰ نفر

سقوط کم سابقه ارزش سهام در بورس هنک کنک

۲۲ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6959504
سقوط کم سابقه ارزش سهام در بورس هنک کنک # پکن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/10/76 ارزش سهام در بورس هنک کنک صبح روزدوشنبه هنگام گشایش این بازار در نخستین روز هفته با سقوط کم سابقه ای مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک صبح امروز به میزان 64/7 درصد یعنی 680 هزار و 32 واحد کاهش یافت .
براساس همین گزارش دراین زمان شاخص مذکور به 8 میلیون و 214 هزار و 32 واحد رسید.
شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک عصر روز جمعه گذشته هنگام خاتمه کار هفتگی این بازار به میزان 8 میلیون و 894 هزار و 64 واحد بود.
ارزش سهام در بورس هنک کنک پس از چند هفته ثبات نسبی از اواخرهفته گذشته با نوسانات شدیدی مواجه شده است .
کارشناسان اقتصادی پیش از این گفته بودند که بحران مالی و ارزی جنوب شرقی اسیا ، اقتصاد مستحکم هنک کنک و چین را نیز تحت تاثیرقرارخواهدداد.
۰ نفر