۱۵ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6959052
T T
۰ نفر
تولید علوفه درمراتع نوارمرزی گرگان به یک تن در هکتارافزایش یافت # گرگان خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/10/76 مدیرکل منابع طبیعی گرگان و گنبد گفت : بااحیاء عرصه های فقیر نوار مرزی این منطقه ، تولید علوفه از 150 کیلوگرم در هکتار به یک تن در واحد سطح افزایش یافت .
" غلامحسین کردافشار " روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اجرای این طرح را باعث افزایش ظرفیت مراتع از یک واحد دامی به چهار واحد دامی ذکر کرد.
وی میزان اعتبارات این طرح را 520 میلیون ریال درسالجاری ذکر کرد و گفت: با شروع فصل زمستان کارتولید نهال آتریپلکس (اسفناج وحشی ) به پایان رسید و همزمان عملیات انتقال و کشت آن در مراتع فقیر منطقه آغاز شد.
" کردافشار" افزود : امسال یک میلیون و یکصد هزاراصله نهال آتریپلکس که از جمله گونه های مرتعی مناسب جهت احیاء وتقویت مراتع فقیر منطقه گرگان است در نهالستانهای منطقه تولید شد .
وی گفت: نهالهای تولید شده اکنون درسطح یکهزار و 400 هکتاراز مراتع نوار مرزی منطقه با مشارکت دامداران در حال کشت است .
بنا برامارهای رسمی وسعت مراتع منطقه گرگان و گنبد یک میلیون و 400 هزار هکتار است .
۰ نفر