۶ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6958437
T T
۰ نفر
قزاقستان و قرقیزستان قرارداد همکاری امضا کردند # بیشکک - خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/10/76 نخست وزیران دو کشور قزاقستان وقرقیزستان بدنبال نشست یکروزه خود در بیشکک پایتخت قرقیزستان چهار سند تازه همکاری امضا کردند.
بموجب اسناد امضا شده میان دوکشور رژیم تجارت ازاد و بدون محدودیت برقرار می شود و دو کشور حمل و نقل کالا میان خود راتسهیل می کنند و قزاقستان ازمنابع اب قرقیزستان برای امورکشاورزی استفاده خواهد کرد.
قرقیزستان که پاییز امسال منابع اب خود را ملی اعلام کردازهمسایگانش خواسته است ، برای استفاده از اب ،اب بها بپردازند.
قزاقستان پیشتر موافقت کرده بود تا در ازای اب دریافتی به قرقیزستان سوخت و از جمله ذغالسنک صادر کند که قرقیزستان بعدا اعلام کرد، بواسطه واگذاری معادن ذغالسنک قزاقستان به بخش خصوصی نمی توانداعتمادی به اجرای این قرار داد داشته باشد .
چهارمین قرار دادی که نخست وزیران دو کشور قرقیزستان و قزاقستان درپایان دیدار پنج شنبه شب خود در بیشکک امضا کردند همکاری دو کشور در زمینه فراوری اورانیوم است .
قزاقستان منابع بزرگی از اورانیوم در اختیار دارد و درقرقیزستان تاسیسات فراوری ان فعالیت دارند .
۰ نفر