۱۶ آذر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6957347
T T
۰ نفر
کارشناسان شیلات:برای افزایش مصرف ماهی کیلکا،ساخت صنایع تبدیلی ضروری است # نوشهر خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/9/76 جمعی از کارشناسان شیلات می گویند : برای افزایش مصرف ماهی کیلکا و رونق صید ان در دریای خزر ، ساخت صنایع تبدیلی ضروری است .
به گفته این کارشناسان ، برغم افزایش صید این نوع ماهیان در ابهای دریای خزر، تاکنون چندان با استقبال مصرف کنندگان روبرو نشده است .
در بستر دریای خزر 114 گونه ، 63 زیر گونه و 14 نژاد ماهی وجود دارد، که ماهی کیلکا با 800 هزارتن ظرفیت صید سالانه یکی از انواع ماهی در این دریاست.
ماهی کیلکا با 10 تا 15 گرم وزن از سه گونه " آنچوی" ، "چشم درشت " و"معمولی" تشکیل شده که شیبهای تند دربسترآبهای ایرانی دریای خزر زیستگاه زمستانی مناسبی برای این نوع ماهی به شمار می آید.
به گفته صیادان ، ماهی کیلکا به علت کوچک بودن ، مزه ان و نیز مشکلات عمل اوری ، چندان خریدار ندارد.
کارشناسان شیلات معتقدند با توجه به ذخایر فراوان ماهی کیلکادر دریای خزر و افزایش صید در کشور، باید با ساخت صنایع تبدیلی و عمل اوری این نوع ماهی به غذای اماده ، استفاده عمومی از ان را افزایش داد .
صید ماهی کیلکا برای نخستین بار دردهه 1320 توسط شوروی سابق و در دهه دهه 50 شمسی در آبهای ایرانی دریای خزر آغاز شد.
میزان صید ماهی کیلکا در آبهای شمالی خزر در سالهای 20 تا 50 شمسی به تدریج از 6 هزار و 900 تن به 423 هزارو200 تن بالغ شد،امابافروپاشی شوروی سابق از میزان دقیق صید سالانه این گونه ماهی توسط جمهوریهای حاشیه دریای خزر اطلاعی در دست نیست .
بنا بر امار شیلات مازندران ، پارسال حدود 20 هزار تن ماهی کیلکا از ابهای استان در دریای خزر صید شد.
مدیر کل شیلات مازندران گفت :تاکنون دراین استان 32 فروند شناور برای صید این گونه ماهی بکارگرفته شده و به منظورافزایش صید برای ساخت 9 فروند شناور دیگر چهار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است .
محمد قاسمی افزود: براساس سیاستهای کلی شیلات برای افزایش مصرف انسانی ، واحدهای متعددی از صنایع بسته بندی وعمل آوری این گونه ماهی درمازندران دردست ساخت است .
وی گفت : حدود 90 درصد از ماهی صید شده کیلکا دراستان جذب صنایع پودر ماهی و بقیه به مصرف انسانی و صنایع کنسروسازی می رسد.
۰ نفر