۱۲ آبان ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6955111
T T
۰ نفر

افزایش شمار بیکاران در ویتنام

۱۲ آبان ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6955111
افزایش شمار بیکاران در ویتنام # پکن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/8/76 میزان فزاینده ی بیکاری در ویتنام به ویژه در مناطق روستایی کشور هم چنان ادامه دارد.
گزارش مطبوعات روز دوشنبه ی ویتنام حاکی است ،به رغم ایجاد سالانه یک میلیون شغل در ویتنام، مشکل بیکاری و شمار روز افزون متقاضیان کار در این کشور هم چنان به قوت خود باقی است.
به گفته ی وزیر کار و امور اجتماعی ویتنام ، حدود 40 درصد از 25 میلیون نفر جمعیت ساکن دلتای رودهای "سرخ" و "مکونک " بیکار و یادارای مشاغل کاذب هستند.
مسئله ی نگران کننده تر سطح پایین تخصص کشاورزان است. اگرچه حدود 95 درصد آن ها باسوادند اما تنها 7 درصد دارای تخصص شغلی هستند ، که این رقم چهار برابر کم تر از میزان آن در مناطق شهرنشین است.
بنابراین گزارش ، دولت ویتنام خط مشی هایی را با هدف ترغیب کشاورزان به آموزش علمی و حرفه ای فرزندانشان اتخاذ کرده است، اما شمار جوانان روستایی که به تحصیلات علمی و حرفه ای دست یافته اند ، بسیار اندک است.
۰ نفر