۲۲ شهریور ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6951611
T T
۰ نفر
برق شهرهای بازسازی شده به شبکه رایانه ای متصل می شود # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/06/76 مدیر کل طرح و برنامه ستاد بازسای مناطق جنگزده گفت: به منظور تامین و تقسیم صحیح میزان برق در مناطق جنک زده کشور انتقال برق در این شهرها به صورت رایانه ای صورت می گیرد.
وی افزود: به منظور تامین ظرفیت برق مناطق مزبور برای دوره های ده ساله اطلاعات مربوط به نقشه های شهرها و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه به رایانه منتقل می شود.
محمد نوری اضافه کرد:بااستفاده از سیستم رایانه ای ظرفیت مصرف مشترکین خانگی ، تجاری ، صنعتی ، دولتی و بخش کشاورزی به صورت مجزا تعیین می شود.
وی رسیدگی به وضعیت برق در مناطق جنک زده را از اولویت های کاری مهم این ستاد دانست.
۰ نفر