۱۶ شهریور ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6951202
T T
۰ نفر
شورای استاندارد وتحقیقات صنعتی استان کرمانشاه آغاز به کارکرد # کرمانشاه - خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/06/1376 شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه روز یکشنبه باحضور معاون وزیرصنایع ورئیس موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران آغاز به کار کرد .
میراحمد سادات درمراسم آغاز به کاراین شورا گفت: شوراهای استاندارد استانها براساس مصوبه خردادماه امسال مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
وی افزود:طبق این قانون استاندارهراستان ریاست شورا را برعهده دارد ومدیران کل دستگاههای اجرایی،رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن، دانشگاه علوم پزشکی وبهداشت ودرمان ونماینده دادگستری اعضای دیگراین شورا هستند.
مدیرکل موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی استان کرمانشاه نیز باارائه گزارشی درنخستین جلسه این شورا گفت : درسال جاری شش واحد تولیدی وصنعتی دراستان کرمانشاه مشمول مقررات استاندارد اجباری شده اند.
بهزاد فرسادفرافزود:تاکنون 22 واحد تولیدی وصنعتی دراستان کرمانشاه نشان استاندارد دریافت کرده اند .
۰ نفر