۱۱ مرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6949011
T T
۰ نفر
کویت فقط 5/17 میلیون دلار غرامت بابت حمله عراق دریافت کرده است # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/5/76 اقتصادی.خارجی.کویت.جنک خلیج فارس.
کویت تاکنون فقط 5/17 میلیون دلار غرامت بابت حمله عراق به خاک این کشور در مرداد 69 / از کمیسیون غرامت سازمان ملل دریافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کویت , محمد عکاشه رییس بخش پرداخت و شکایتهای کمیته غرامت کویت در گفت وگو با خبرگزاری رسمی کویت گفت : کویت درخواست دریافت 132 میلیارد و 300 میلیون دلار غرامت بابت هفت ماه اشغال کشور توسط عراق را از کمیسیون غرامت سازمان ملل کرده است.
عکاشه گفت: مبالغی که تاکنون دریافت شده از درآمد حاصل از صادرات نفت عراق براساس موافقتنامه نفت برای غذا که در دسامبر 96 اجرای آن آغاز شد , پرداخت شده است.
براساس این موافقتنامه ، عراق می تواند هر شش ماه 2 میلیارد دلار نفت بفروشد . دو سوم از درآمد حاصل از فروش نفت ، برای تامین نیازهای دارویی و غذایی مردم عراق و یک سوم آن صرف بازسازیهای جنک و فعالیتهای سازمان ملل در عراق خواهد شد.
ارتش عراق بیش از 700 حلقه از چاههای کویت را قبل از ترک کویت مورد حمله قرار داد.
۰ نفر