۲ مرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6948493
T T
۰ نفر

موضوع کاهش عرضه گاز روسیه به اکراین بررسی شد

۲ مرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6948493
موضوع کاهش عرضه گاز روسیه به اکراین بررسی شد # تهران / خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/5/76 لئونید کوچما رئیس جمهوری اکراین و مقامهای شرکت گاز روسیه (گس پروم ) روز چهارشنبه مشکل کاهش سریع صادرات گازطبیعی روسیه به اکراین و بدهیهای بازپرداخت نشده کیف به شرکت گس پروم را در پشت درهای بسته بررسی کردند .
به گزارش خبرگزاری ایتار تاس از کیف , از دوشنبه گذشته روسیه صدور گازطبیعی به اکراین را کاهش داده است و از 92 میلیون متر مکعب به حدود 55 میلیون متر مکعب در روز رسانده است .
اکراین سه شنبه گذشته فقط 48 میلیون مترمکعب گازطبیعی از روسیه وارد کرد .
با توجه به روند گفت وگوهای رئیس جمهوری اکراین با مقامهای شرکت گاز روسیه , به نظر می رسد مذاکرات در زمینه مشکل بازپرداخت به موقع بدهی اکراین به روسیه به نتیجه برسد .
۰ نفر