۳۰ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6948347
T T
۰ نفر
همکاری های تجاری هرمزگان با یک شرکت اماراتی بررسی شد.
# بندرعباس خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/04/76 در جلسه مشترک شب گذشته مسئولان اقتصادی هرمزگـان و یک شرکت بازرگـانی متعلق به امارات متحده عربی راه های همکاری دو جانبه تجاری بررسی شد.
هیات اعزامی از شرکت " الغریر" یکی از شرکت های بـزرک بازرگانی امارات متحده عربی آمادگی خود را برای همکاری های دو جانبه تجاری اعلام کرد.
این هیات از نزدیک تـوانمندی ها و قابلیت های استان هرمزگـان در زمینه تجارت ، صنعت ، بازرگانی و کشاورزی را بررسی کردند.
اکبر عباسی معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان گفت: استان هرمزگان با برخورداری از بنادر متعدد و موقعیت ویژه جغرافیایی ازاستعدادهای فراوانی در بخشهای مختلف برخورداراست .
این هیات به دعوت معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان به بندرعباس سفر کرده است .
۰ نفر