۳۰ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6948318
T T
۰ نفر

آمار تولیدات صنعتی در سوییس

۳۰ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6948318
آمار تولیدات صنعتی در سوییس # وین - خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/04/76 مرکز آمار فدرال سوییس می گوید تولیدات صنعتی این کشور در سه ماهه اول سال میلادی جاری نسبت به سه ماهه آخر سال 1996 از بهبود محسوسی برخوردار بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار سوییس با وجودی که حجم تولیدات صنعتی این کشور در مدت یاد شده با کاهش اندکی روبرو بود ولی میزان سفارشها برای خرید به خصوص از جانب کشورها و مشتریان خارجی افزایش داشته است.
این گزارش می افزاید: تولیدات صنایع سوییس در طول سه ماهه اول سال میلادی جاری در مقایسه با سه ماهه آخر سال 1996، 8/0 درصد کاهش داشته است.
کاهش تولیدات صنایع سوییس بیشتر در بخش های ساعت سازی ، ماشین سازی و تولیدات مواد غیر فلزی و معدنی بوده است.
افزایش تولیدات صنعتی سوییس نیز در مدت یاد شده بیشتر در بخش خودرو سازی و صنایع شیمی بود.
بر اساس این گزارش صنایع خود رو سازی و ماشین سازی سوییس در سه ماهه اول سال میلادی جاری با 8/0 درصد افزایش سفارش روبرو بود.
گزارش مذکور می افزاید : صنایع کاغذسازی ، چوب سازی و تولیدات مواد معدنی غیر فلزی با کاهش سفارش در مدت یاد شده روبرو بود.
بر اساس گزارش اداره آمار سوییس میزان تولیدات آماده فروش موجود در انبار های سوییس در سال گذشته میلادی 5/5 درصد کاهش داشت .
طبق این گزارش در سه ماهه اول سال 1997 افزایش تولید در بخش های معدن به خصوص خودرو سازی ، مواد غذائی ، سیگار و دخانیات منجر به بالا رفتن میزان موجودی تولیدات آماده تحویل در انبار های سوییس شده است.
۰ نفر