۱۶ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6947419
T T
۰ نفر
شرکت نفتی تنگیز شوراویل قزاقستان دریای خزر را به شدت الوده می کند # الماتی - خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/76 در یک نشست علمی در "اتراو" یک شهر ساحلی قزاقستان در کناره خزر گفته شد که فعالیتهای شرکت نفتی " تنگیز شوراویل " که بیشترین سهام ان متعلق به دو شرکت نفتی امریکایی است به طرز خطرناکی خزر را الوده می کند.
به نوشته شماره اخر هفته "کازاخستانسکایا پراودا" چاپ الماتی در این نشست گفته شد: کارشناسان بیم دارند فعالیت شرکتهای نفتی و بویژه "تنگیز شوراویل " حیات گیاهی و جانوری منطقه را با نابودی کامل مواجه سازد .
در این نشست نگرانی اهالی "اتروا" ازادامه فعالیتهای دو ازمایشگاه نظامی در منطقه که در اجاره روسیه است نیز ابراز شد .
در تنگیز شوراویل شرکتهای امریکایی شورون 50 درصد و موبیل 25 درصد سهم دارند و باقی مانده سهام متعلق به دولت الماتی است .
طبق گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد "یونیدو" ساحل خزر در جمهوری اذربایجان 20 برابر و در سواحل روسیه و قزاقستان 5 برابر حد قابل تحمل برای موجودات زنده الوده است .
۰ نفر