۱۱ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6947157
T T
۰ نفر
36 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونیهای مصرف پرداخت شد # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/76 در سال گذشته بیش از 36 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری توسط صندوق تعاون کشور به اتحادیه ها و تعاونیهای مصرف پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق تعاون این تسهیلات برای حمایت از اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف کارمندی ، کارگری پرداخت شد.
این اعتبارات در قالب عقود اسلامی و به صورت وام های کوتاه مدت و میان مدت به تعاونیهای مصرف پرداخت شد که در این راستا تسهیلات اعطایی صندوق تعاون در سال گذشته در بخش تعاونیهای مصرف نسبت به سال 74 که 576/7 میلیارد ریال بود از 375 درصد رشد برخوردار شد.
از تسهیلات اعطایی صندوق تعاون در سال گذشته 115/3 میلیارد ریال به تعاونیهای مصرف کارگری ، 451/3 میلیارد ریال به تعاونیهای مصرف محلی و 616/29 ریال به تعاونیهای مصرف کارمندی اختصاص یافت .
همچنین صندوق تعاون کشور برای تقویت توان و بنیه مالی و استفاده از نقدینگی موجود در بخش تعاون در جهت ارائه خدمات و تسهیلات اعتباری بهتر ب ه تعاونیها اقدام به جذب سپرده به صورت پس انداز قرض الحسنه ، جاری ، سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت نمود که اکنون مانده سپرده تعاونیها نزد صندوق بالغ بر 56 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
۰ نفر