۳۰ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6946503
T T
۰ نفر

ایران وسری لانکادرباره گسترش روابط گفتگوکردند

۳۰ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6946503
ایران وسری لانکادرباره گسترش روابط گفتگوکردند # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/3/76 علیرضامتولی الموتی سفیرجمهوری اسلامی ایران درکلمبوروزجمعه بافوزی وزیربزرگراههاوحمل ونقل سری لانکادرباره روابط دوجانبه وتوسعه وتحکیم این روابط گفتگوکرد.
سفیر ایران طی این دیدارضمن تاکیدبرگسترش همکاریهای دوجانبه آمادگی تهران راجهت صدور دانش فنی وتجهیزات وماشین آلات حمل ونقل وتامین نیاز سالانه سری لانکابه اتوبوس اعلام کرد.
وزیربزرگراههاوحمل ونقل سری لانکاضمن استقبال ازتوسعه وتقویت روابط دوجانبه آمادگی کشورش رادرهمکاری برای واردات وسائل نقلیه ازجمهوری اسلامی ایران اعلام نمود.
۰ نفر