۲۵ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6946141
T T
۰ نفر
5/8 میلیارد ریال اعتباربرای یکپارچه سازی اراضی کردستان اختصاص یافت # سنندج - خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/1376 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.یکپارچه سازی.اعتبار.
رییس سازمان کشاورزی کردستان گفت: هشت میلیارد و520 میلیون ریال اعتبار در سال جاری برای اجرای طرحهای یکپارچه سازی وتجهیز ونوسازی اراضی زراعی سنتی استان اختصاص یافت.
علی بازوند روز یکشنبه افزود: با تخصیص این اعتبار دو هزار و 240 هکتار از اراضی زراعی سنتی استان یکپارچه سازی ومکانیزه می شود.
وی گفت: همزمان بااجرای طرحهای یکپارچه سازی طرحهای احداث وبهسازی کانالهای آبیاری وتامین آب در سطح دو هزار هکتار اجرا می شود.
بازوند افزود: تاکنون سه هزارو781 هکتارازاراضی زراعی سنتی استان کردستان یکپارچه سازی وتجهیز شده است .
وی گفت: هم اکنون در سطح سه هزار و 94 هکتار کانالهای آبرسانی به طول 221 کیلومتر احداث شده است .
۰ نفر