۲۴ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6946052
T T
۰ نفر
اجرای طرح "آمیخته گری گاوبومی" درمهاباد باعث افزایش تولید شیر تا سه برابر شده است # مهاباد-خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/03/1376 داخلی.اقتصادی.جهادسازندگی.دام.
رییس اداره دام جهادسازندگی مهاباد گفت: براساس تحقیق کارشناسان دام، بااجرای طرح آزمایشی "آمیخته گری واصلاح نژاد گاوبومی" درشهرستان مهاباد تولید شیرتا سه برابرافزایش یافته است.
حسن خجسته روزشنبه درگفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: دراجرای این طرح آزمایشی ازمیان 200 راس گاو شیرده میزان تولید روزانه شیر هر راس گاواز سه لیتر به 5/9 لیترافزایش یافته است.
اجرای "طرح آمیخته گری واصلاح نژاد گاوبومی" درشهرستان مهاباد ازسال 75 باهدف افزایش فراورده های لبنی ومقاوم سازی درمقابل بیماریهاتوسط جهاد سازندگی بین دامداران منطقه ترویج شده ست.
رییس اداره دام جهاد سازندگی مهاباد افزود: بااستقبال خوب دامداران منطقه امسال نیزبیش از 300 راس ازگاوهای بومی زیرپوشش این طرح قرارمی گیرند.
خجسته گفت: درصورت تعمیم این طرح علاوه برریشه کنی بسیاری ازبیماریهای شایع دامی میزان درآمددامداران مهابادبه میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
در شهرستان مهاباد 73 هزارراس گاو و گاومیش شیرده و غیرشیرده وجود دارد.
۰ نفر