۱۳ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6945371
T T
۰ نفر

افزایش سهم اوپک در بازار نفت جهان

۱۳ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6945371
افزایش سهم اوپک در بازار نفت جهان # لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/03/76 با افزایش تولید نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک در سال جاری میلادی، سهم این سازمان در کل بازار نفت یک درصد افزایش یافته است.
بررسی های انجام شده از سوی هفته نامه انرژی کامپس چاپ لندن نشان می دهد در 12 ماه گذشته /تا پایان اردیبهشت ماه/ تولید نفت روزانه کشورهای جهان 72 میلیون و 861 هزار بشکه بود .
در این آمار افزایش شدید میزان تولید نفت اوپک قابل توجه است.
با آغاز طرح سازمان ملل به عراق مبنی بر اجازه صدور محدود نفت خام تا سطح روزانه 700 هزار بشکه، این کشور از یک سال قبل تا پایان اردیبهشت ماه به طور متوسط روزانه 665 هزار بشکه نفت تولید می کرد.
تولید نفت روزانه اوپک اکنون یک میلیون و 800 هزار بشکه بیشتر از 12 ماه قبل این سازمان است.
در همین مدت کشورهای غیر اوپک یک میلیون و 166 هزار بشکه بر تولید نفت روزانه خود افزوده و در پایان اردیبهشت ماه 807/42 میلیون بشکه در روز نفت خام تولید می کردند.
همچنین تولید نفت خام یازده کشور عضو اوپک در بازار نفت جهان طی 12 ماه گذشته از 8/36 به 7/37 درصد افزایش یافته که در طول چندین سال گذشته سابقه نداشته است.
در طول 12 ماه گذشته خاورمیانه با تولید روزانه 41/1 میلیون بشکه نفت بیشتر و رساندن سطح آن تا 20 میلیون و 460 هزار بشکه، موفق ترین منطقه جهان در تلاش برای جذب بیشتر سهم بازار نفت بوده است.
از این افزایش 665 هزار بشکه مربوط به تولید نفت عراق است، اما بر اساس آمار انرژی کامپس، عربستان سعودی نیز 453 هزار بشکه بر تولیدات نفت روزانه خود افزوده و آن را به 8 میلیون و 374 هزار بشکه در روز رسانده است، اگرچه مقام های نفتی این کشور منکر آن شده اند.
قاره امریکا دومین منطقه موفق جهان از حیث کسب بازار نفت در طول 12 ماه گذشته بوده است.
آمار نشان می دهد کشورهای این منطقه در پایان اردیبهشت روزانه در مجموع 571 هزار بشکه بیشتر از یک سال قبل نفت تولید می کردند.
در صدر این کشورها ونزوئلا، سومین تولید کننده بزرک نفت اوپک، قرار دارد که توانسته است 235 هزار بشکه بر تولید نفت روزانه خود افزوده و آن را به 16/3 میلیون بشکه برساند.
مکزیک نیز طی همین مدت 123 هزار بشکه افزایش در تولید نفت روزانه خود داشته است به طوری که اکنون حدود 3 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند.
منطقه افریقا نیز در همین مدت 409 هزار بشکه تولید نفت روزانه بیشتری داشته است که تنها 157 هزار بشکه آن به افزایش تولید نفت نیجریه، عضو دیگر اوپک، مربوط می شود.
۰ نفر