۵ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6944891
T T
۰ نفر
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور افزایش یافت # تهران / خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/03/76 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در فروردین ماه سال 1376 نسبت به ماه قبل از ان 5/3 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/14 درصد افزایش داشت .
به گزارش اداره امار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در فروردین سال 1375 نسبت به فروردین سال 74 معادل 5/35 درصد افزایش نشان داد.
همچنین شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران در فروردین 76 نسبت به ماه قبل 9/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافت ، حال انکه رشد این شاخص در فروردین 1375 نسبت به فروردین 1374 معادل 2/44 درصد ثبت شده بود .
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در فروردین 1376 در مقایسه با ماه قبل از ان 2/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/17 درصد افزایش داشت ، در حالی که شاخص مذکور در فروردین 1375 نسبت به فروردین 1374 معادل 35 درصد افزایش نشان داد.
در فروردین 1376 شاخص کل دستمزد کارگران ساختمانی در مقایسه با ماه قبل از ان 2/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/24 درصد افزایش یافت .
در ماه مورد بررسی تعداد و مبلغ اسناد متبادله در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 1/28 درصد و 7/37 درصد کاهش یافت ، در حالی که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/13 درصد و 4/17 درصد افزایش داشت .
در فروردین ماه سال جاری مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران نسبت به ماه قبل 1/36 درصد کاهش یافت ، ولی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 5/3 درصد افزایش داشت .
براساس گزارش اداره امار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، مبلغ سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در ماه مورد بررسی معادل 6/51 میلیارد ریال بود که نسبت به ماه قبل از ان 9/74 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/80 درصد کاهش یافت .
همچنین در فروردین ماه سال 1376 متوسط قیمت فروش یک سکه بهار ازادی ( طرح قدیم ) در بازار ازاد شهر تهران (توسط دلالان ) 416 هزار و 302 ریال بود که در مقایسه با ماه قبل 6/0 درصد افزایش داشت ، ولی نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/5 درصد کاهش یافت .
۰ نفر