۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6943775
T T
۰ نفر

بیش از یک سوم کودکان کارگر جهان ، هندی هستند

۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6943775
بیش از یک سوم کودکان کارگر جهان ، هندی هستند # دهلی نو - خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/2/76 بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ، بیش از یک سوم از 250 میلیون کودکی که در جهان به کار مشغولند ، هندی می باشند.
در گزارش سال 1997 صندوق کودکان ملل متحد "یونیسف" که خبرگزاری جمهوری اسلامی در دهلی نو دریافت کرد ، آمده است : در هند حدود یکصد میلیون کودک بین 5 تا 14 سال ناچارند در شرایط بسیار دشواری در صنایع پرخطر ، بخش کشاورزی و یا به عنوان خدمتکار منازل کار کنند.
دراین گزارش ضمن تاکید بر ضرورت رسیدگی به موضوع اشتغال کودکان در کشورهای جهان سوم ، بویژه هند، کودکان کارگر از لحاظ ویژگیهای شغلی و مدت کار به چهار گروه تقسیم شده اند.
گروه نخست کودکانی که در فعالیتهای اقتصادی تمام وقت اشتغال دارند، شش ماه از سال مشغول به کار بوده و جمعیت آنها در هند به 7/12 میلیون تن می رسد.
گروه دیگری از این کودکان که تعداد آنها در هند 5/10 میلیون نفر برآورد شده ، در یک سال کمتر از شش ماه کار می کنند.
دو گروه مذکور در حال حاضر هم در مناطق روستایی و هم در شهرها به کار مشغولند.
علاوه بر این دو گروه ، در هند حدود 74 میلیون کودک در منازل و هتلها به عنوان خدمتکار به کار مشغولند.
یونیسف در گزارش خود ، فقر را عامل اصلی اشتغال کودکان در هند دانسته و گفته است : تقریبا تمامی کودکان کارگر هندی با هدف کمک به اقتصاد خانواده خود کار می کنند.
در این گزارش آمده است : دختران حدود چهل در صد کودکان کارگر را در هند تشکیل می دهند.
یونیسف تاکید کرده است که کودکان کارگر هندی در محل کارشان مورد آزار جنسی نیز قرار می گیرند.
گزارش یونیسف برآورد کرده است : هر سال حدود یک میلیون دختربچه هندی به مراکز فحشا کشیده می شوند.
این گزارش افزوده است : در هند همچنین حدود پانزده میلیون کودک "کارگر گرویی" وجود دارد.
"کودکان کارگر گرویی" را والدین آنها برای بازپرداخت قرض خود به پیمانکاران می فروشند و از این کودکان به شکل نیمه برده در صنایع کوچک استفاده می شود.
به گزارش یونیسف ، اکثر کارگران گرویی در هند در بخش کشاورزی مشغول به کارند.از این کودکان در صنایع فرشبافی ، کبریت سازی، سیگار، سیمان و راه آهن استفاده می شود و تعدادی از آنان نیز برای تکدی به خاورمیانه فرستاده می شوند.
در هند استخدام کودکان ممنوع نیست ولی به کار گیری آنان در مشاغل پر مخاطره محدودیت دارد .
۰ نفر