۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6943711
T T
۰ نفر
فعالیتهای جهاد سازندگی در نمایشگاه اصلاحات اداری معرفی می شود # تهران خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/2/76 داخلی.اقتصادی.جهادسازندگی.نمایشگاه معرفی فرهنک جهادی و اصلاحات درونی وزارت جهاد سازندگی به عنوان اصلاح ساختاری از مهمترین اهداف حضور این وزارتخانه در نمایشگاه اصلاحات اداری است .
سیدعلی صدرالسادات معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اعلام این مطلب ، فعالیتهای انجام شده این نهاد در ارتباط با اصلاحات اداری را بیان کرد.
وی گفت : اشاعه فرهنک جهادی ، نوآوری و خلاقیت در فعالیتها ، مشارکت پذیری در تصمیم و اجرا، ماموریت پذیری در این نهاد و خودباوری برای انجام کارهای غیرممکن ( مانند ساخت سیلو) از ویژگیهای وزارت جهاد سازندگی است که در نمایشگاه اصلاحات اداری معرفی می شود.
وی افزود : وزارت جهاد سازندگی طرح شناسایی روشها و نظامها در این نهاد را اغاز کرده و 425 روش در حوزه مرکزی و 454 روش در سازمانهای تابعه را شناسایی کرده است . تاکنون 50 روش از روشهای مذکور اصلاح شده و در سال جاری 50 روش دیگر اصلاح می شود.
صدرالسادات اظهار داشت : تهیه و تدوین و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و اصلاح قوانین و مقررات در این نهاد اجرا شده و طرح اجرای نظام پیشنهادها که در واقع مشارکت عمومی کارکنان برای اصلاحات اداری جهاد است در سال جاری اجرا می شود.
وی گفت : از دیگر فعالیتهای وزارت جهاد سازندگی واگذاری امور به بخش غیردولتی است که به این منظور ستادی از سالهای گذشته در این نهاد تشکیل شده است . این ستاد تاکنون توانسته 7344 نفر از نیروی انسانی را با واگذاری امور به بخش غیردولتی تعدیل کند . نیروهای یاد شده با امکانات وزارت جهاد سازندگی اقدام به ایجاد تشکل های کاری کرده اند.
وی افزود : طی سه سال اخیر 283 واحد از واحدهای وزارت جهاد سازندگی به بخش غیردولتی واگذار شده که 134 واحد در جهاد سازندگی استانها و 165 واحد در شرکتهای وابسته و 20 واحد در حوزه مرکزی بوده است .
نمایشگاه اصلاحات اداری از روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه جاری به مدت یک هفته در تهران در محل دایمی نمایشگاهها برگزار می شود .
۰ نفر