۲۵ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6942472
T T
۰ نفر
شهرستان دیلم از بالاترین نرخ بیکاری در استان بوشهر برخوردار است # بندردیلم خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/01/1376 بگفته صاحبنظران ،شهرستان دیلم طی چندسال اخیر از بالاترین نرخ بیکاری در استان بوشهر برخوردار بوده است .
براساس آخرین آمارهای موجود نرخ بیکاری در سطح استان بوشهر 1/15 درصد است درحالیکه این رقم در شهرستان دیلم افزون بر 24 درصد می باشد.
درعین حال بخش عمده فرصتهای شغلی موجود دراین شهرستان توسط افراد غیربومی اشغال شده است .
صاحبنظران ، تاسیسات نفتی بهرگان رابه عنوان مهمترین قطب اشتغال آور شهرستان دیلم معرفی می کنند و می گویند: بخش قابل توجهی ازامور این تاسیسات توسط افرادغیربومی اداره می شود.
فرمانداردیلم با اظهارنگرانی از این روند می گوید: با فراهم آوردن زمینه اشتغال دربخشهای تولیدی می توان گام بسیارموثری در ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش نرخ بیکاری دراین منطقه برداشت .
قائداسلامی نسب آموزش فنی وحرفه ای افراد جویای کار را یک امر اجتناب ناپذیر دانست و بر ضرورت ایجاد وتوسعه چنین مراکزی در شهرستان دیلم تاکید کرد.
حجت الاسلام الهی امام جمعه دیلم نیزچاره اندیشی برای رفع معضل بیکاری را از اولویتهای اول این شهرستان عنوان می کند.
شهرستان دیلم با 3 مرکز مهم نفتی امام حسن ، گوره و سیامکان در منتهی الیه شمالی استان بوشهر قراردارد.
۰ نفر