۶ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6941610
T T
۰ نفر

بهای فلزات در بازار لندن

۶ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6941610
بهای فلزات در بازار لندن 000000000000000000000000 لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/1/76 در پایان فعالیت روز چهارشنبه بازار لندن بهای برخی از فلزات به صورت نقدی و سه ماهه بر حسب دلار آمریکا و برای هر تن به شرح زیر بود0 نوع فلز سه ماهه نقد مس 5/2372 0/2432 سرب 00/681 00/692 قلع 0/5840 0/5815 روی ممتاز 0/1294 0/1275 آلومینیم 7/99 درصد 0/1638 0/1608 آلومینیم آلیاژ 0/1545 0/1515 نیکل 5/7677 0/7565
۰ نفر