۶ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6941608
T T
۰ نفر

بهای طلا و نقره در بازار بورس لندن

۶ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6941608
بهای طلا و نقره در بازار بورس لندن 0000000000000000000000000000000000 لندن - خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/01/76 در پایان فعالیت روز چهارشنبه بازار لندن بهای نقدی هر اونس "10/31 گرم " شمش طلا 05/346 دلار آمریکا بود که با توجه به بهای 60/349 دلار در روز سه شنبه 55/3 دلار از قیمت ان کاسته شده است .
درهمین روزارزش هراونس نقره در معاملات نقدی بازارلندن 1965/3 پوند گزارش شده است 0 قیمت هر اونس نقره در پایان فعالیت بازار لندن در روز سه شنبه قبل به صورت نقدی 1800/3 پوند بود 0
۰ نفر